Tedenske novice 244

UL RS 159/2021, 1. oktober 2021https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021159Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P)Koeficienti rasti cen v Republiki …

Read full post

Tedenske novice 241

UL RS 145/2021, 10. september 2021https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021145Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike SlovenijeUredba o …

Read full post