Dolgo ime: Vedis podjetje za zastopanje in poslovne storitve d.o.o. 
Kratko ime: Vedis d.o.o.

Naslov: Šentvid pri Stični 221, 1296 Šentvid pri Stični
ID za DDV: SI94787506
Številka vpisa v sodni register Srg: 2010/37491
Matična številka: 3831221000 

TR pri SKB banki d.d. (IBAN): SI56 0310 8100 0457 902
SWIFT: SKBASI2X

Direktor: Valentina Ljubotina
Telefon: 031 755 704
e-mail: info@vedis.si

Računovodstvo

1.

Najširši nabor strokovno vodenih računovodskih storitev temelji na dolgoletnih izkušnjah in visoki strokovni usposobljenosti.

Razvoj

2.

Naš stalen razvoj temelji tako na sledenju tržnim trendom kakor seveda tudi rednemu spremljanju zakonodaje. Svoje partnerje pravočasno obveščamo o spremembah in novih priložnostih s področij, ki jih pokrivamo.

Analiza

3.

Podatke o poslovanju partnerjem analiziramo s sodobnimi pristopi. Rezultate analize poslovanja kakor tudi predloge za konkretne izboljšave vam predstavimo v strnjeni obliki, primerni za takojšnjo uporabo v praksi. Za vas lahko izvedemo širok nabor analiz, raziskav in primerjalnih analiz.

Svetovanje

4.

Poslovno svetovanje temelji na predhodni analizi poslovanja. Edino na takšen način je lahko usmerjeno v doseganje tako kratkoročnih kakor tudi strateških ciljev v praksi. Poslovno svetovanje je namenjeno vodstvenemu kadru v obliki osebnega trenerstva ter širšemu timu v obliki izobraževalnih delavnic.