Sprejet je 7. paket pomoči

1. januarja, 2021
vedis-admin

V veljavo je stopil sedmi paket pomoči gospodarstvu zaradi posledic epidemije. Kot doslej je potrebna previdnost pri razlagi posameznih predpisov saj se paket pogosto naslanja na prejšnjih šest paketov.

Ukrepi za podjetja

Zakon zagotavlja dodatne ukrepe za podjetja, ki jih je prizadela epidemija covida-19.

Kritje fiksnih stroškov

Pri delnem kritju fiksnih stroškov podjetij je višina povračila:

  • 1000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 odstotkov in
  • 2000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov.

Popravek izjave in oddaja prve izjave na podlagi sprememb iz PKP7 bosta na eDavkih mogoči predvidoma po 5. 1. 2021. Rok za njuno oddajo je 15. 1. 2021Dodatno pojasnilo na spletni strani Finančne uprave.

Sredstva za garancije za bančne kredite

Tista podjetja, ki jih je sedanja kriza najbolj prizadela, bodo lahko tudi koristila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

Pomoč za izvedbo hitrih testov

Pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge so upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 evrov na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Vlogo je treba vložiti prek eDavkov najpozneje do konca januarja 2021. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku.

Pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov se zagotavlja tudi za:

  • športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez,
  • športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter
  • trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj.

Upravičenec do izplačila pomoči so nacionalne panožne športne zveze, ki organizirajo tekmovanja oziroma nacionalne panožne športne zveze, katerih tekmovalci se udeležujejo tekmovanj. Za izplačilo tovrstne pomoči mora upravičenec preko eDavkov vložiti vlogo najpozneje do konca januarja 2021.

Pomoč prevoznikom

Zakon predvideva nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi).

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo vloge za povrnitev dela stroškov. Izpolnjena in podpisana vloga se odda na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po e. pošti: gp.mzi@gov.si.

Vloge morajo upravičenci posredovati do 25. februarja 2021.