Tedenske novice 241

16. septembra, 2021
vedis-admin

UL RS 145/2021, 10. september 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021145
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
Uredba o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2021