Tedenske novice 244

7. oktobra, 2021
vedis-admin

UL RS 159/2021, 1. oktober 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021159
Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P)
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2021
Poročilo o gibanju plač za julij 2021