Tedenske novice 246

21. oktobra, 2021
vedis-admin

Finančna uprava RS bo okrepila nadzore spoštovanja PCT pogojev / FURS, 21. oktober 2021
Z 22. oktobrom bo Finančna uprava RS na celotnem območju okrepila nadzore glede spoštovanje odlokov sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (PCT pogoj) – najbolj na območju Obalno-kraške in Goriške regije. Posebna pozornost je namenjena preverjanju izpolnjevanja PCT pogojev pri zaposlenih delavcih inšpiciranega zavezanca za davek, kakor tudi preverjanju, ali izvajalci storitev ustrezno preverjajo izpolnjevanje PCT pogojev pri uporabnikih storitev in obiskovalcih na prireditvah.
https://www.gov.si/novice/2021-10-21-financna-uprava-rs-bo-okrepila-nadzore-spostovanja-pct-pogojev/

Stroški dela za leto 2020/ SURS, 21. oktober 2021
(začasni podatki) Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2020 so v Sloveniji znašali 2.498,73 EUR, to je za 5,0 % več kot leta 2019. Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 86,4 %.
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9922


UL RS 163/2021, 15. oktober 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021163
Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2021