Tedenske novice 218

8. aprila, 2021
vedis-admin

Brexit – pridobivanje potrdil A1 za delavce napotene v Združeno kraljestvo / SPOT, 8. april 2021
Preko portala SPOT je omogočena oddaja vloge za pridobitev potrdila A1 za napotene delavce v Združeno kraljestvo na podlagi člena SSC. 11 Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom – Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani.
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/novice/2021-04-08-brexit-spremembe-v-zvezi-s-pridobivanjem-potrdil-a1-za-delavce-napotene-v-zdruzeno-kraljestvo/

Prenovljeni iskalnik SKD in CPA / SURS, 1. april 2021
Iskalnik SKD | CPA je s prenovo dobil novo podobo. Prilagojen je tudi ranljivim skupinam uporabnikov. Iskalnik SKD | CPA omogoča iskanje po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 in po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti.
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9478


UL RS 51/2021, 2. april 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202151
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O)
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I)