Tedenske novice 219

15. aprila, 2021
vedis-admin

Če ste letni davčni obračun oddali po 31. 3. 2021, se vam prestavi rok za plačilo akontacij / FURS, 9. april 2021
Davčnim zavezancem, ki bodo letni davčni obračun DDPO in DohDej oddali po 31. 3. 2021, poteče rok za plačilo marčevske akontacije dne 10. 5. 2021. Omenjenim zavezancem se prav tako prestavi tudi rok za poračunsko akontacijo. Ostalim davčnim zavezancem, ki so omenjena obračuna oddali do 31. 3. 2021, se roki plačila akontacij ne prestavljajo.
https://www.gov.si/novice/2021-04-09-ce-ste-letni-davcni-obracun-oddali-po-31-3-2021-se-vam-prestavi-rok-za-placilo-akontacij/

Dodatno pojasnilo glede izračuna povračila nekritih fiksnih stroškov / FURS, 9. april 2021
Upravičenost do izplačila ukrepa povračila nekritih fiksnih stroškov se ugotavlja med drugim na podlagi ocenjenega upada prihodkov iz prodaje v upravičenem obdobju ter na podlagi ocenjene neto izgube v upravičenem obdobju. Dejanska višina upada prihodkov iz prodaje ter ocenjene izgube se lahko ugotovi šele po poteku upravičenega obdobja, torej šele po vložitvi izjave za izplačilo sredstev za upravičeno obdobje.
https://www.gov.si/novice/2021-04-09-dodatno-pojasnilo-glede-izracuna-povracila-nekritih-fiksnih-stroskov/

Nakazilo mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za januar – marec 2021 / FURS, 9. april 2021
Vlada je 23. 12. 2020 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepa pridobitve izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD) do 31. 3. 2021. Upravičenci, ki so vlogo vložili do 31. 3. 2021 za marec ali za marec in februar ali za marec in januar ali za vse tri mesece skupaj, so sredstva prejeli na svoj transakcijski račun 9. Aprila.
https://www.gov.si/novice/2021-04-09-nakazilo-mesecnega-temeljnega-dohodka-in-delno-povrnjenega-izgubljenega-dohodka-zaradi-karantene-ali-obveznosti-varstva-otrok-za-januar-marec-2021/


UL RS 58/2021, 14. april 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202158
– Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov
– Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
– Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2021
– Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2021

UL RS 57/2021, 12. april 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202157
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F)
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C)

UL RS 55/2021, 9. april 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202155
–  Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (ukrep podaljšan do 31. 5. 2021)

UL RS 54/2021, 9. april 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202154
-Zakon o katastru nepremičnin (ZKN)
– Zakon o dopolnitvi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-F)
– Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2021