Tedenske novice 225

27. maja, 2021
vedis-admin

Ukrep čakanja na delo podaljšan še za en mesec / MGRT, 27. maj 2021
Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec junij. Po vseh protikoronskih zakonih je Zavod RS za zaposlovanje do vključno 20. maja 2021 za ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo delodajalcem izplačal 533,1 mio evrov, in sicer 31.605 delodajalcem za 214.128 zaposlenih.
https://www.gov.si/novice/2021-05-27-ukrep-cakanja-na-delo-podaljsan-se-za-en-mesec

Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb / AJPES, 27. maj 2021
Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24. 2. 2022.
https://www.ajpes.si/novica/Obvezen_vpis_elektronskega_naslova_gospodarskih_druzb_?id=489

V javni obravnavi dva zakona vezana na avtorsko in sorodne pravice / MGRT, 25. maj 2021
V javno obravnavo sta bila dana osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutka predlogov sprememb in dopolnitev zakonov do 28. 6. 2021.
https://www.gov.si/novice/2021-05-25-v-javni-obravnavi-dva-zakona-vezana-na-avtorsko-in-sorodne-pravice/

Rok za doplačilo dohodnine se izteče 31. 5. 2021 / FURS, 25. maj 2021
FURS obvešča davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 3. 2021 in imajo doplačilo dohodnine, da se rok za plačilo izteče 31. 5. 2021.
https://www.gov.si/novice/2021-05-25-rok-za-doplacilo-dohodnine-se-iztece-31-5-2021/


UL RS 85/2021, 27. maj 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202185
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

UL RS 83/2021, 25. maj 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202183
Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca

UL RS 81/2021, 21. maj 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202181
Pristop h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence