Tedenske novice 224

20. maja, 2021
vedis-admin

Plače zaposlenih pri pravnih osebah / SURS, 17. maj 2021
(začasni podatki) Povprečna bruto plača za marec 2021 je znašala 2.009,50 EUR in je bila nominalno za 3,3 %, realno pa za 3,0 % višja od bruto plače za februar 2021. Povprečna neto plača za marec 2021 je znašala 1.290,97 EUR in je bila nominalno za 3,0 %, realno pa za 2,7 % višja od neto plače za februar 2021.
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9556
Na portalu SPOT je omogočena tudi oddaja eZahtevka za razlog 16-sobivanje z otrokom / SPOT, 17. maj 2021
Na portalu SPOT na postopku Nadomestilo plače – refundacija je bila izvedena nadgradnja in sicer po novem omogoča obračun in pripravo zahtevka za refundacijo bruto nadomestila z razlogom ”16-sobivanje z otrokom”. Zahtevek je možno oddati za zadržanosti od vključno 17. 4. 2021. Obračuni z razlogom 16 so lahko na istem zahtevku skupaj z drugimi razlogi.
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/novice/2021-05-17-obvestilo-uporabnikom-postopka-za-oddajo-zahtevkov-za-nadomestilo-place-refundacije/


UL RS 75/2021, 14. maj 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202175
– Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020

UL RS 74/2021, 14. maj 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202174
– Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2021