Tedenske novice 238

26. avgusta, 2021
vedis-admin

Izvršba nedavčnih obveznosti / FURS, 26. avgust 2021
Zaradi izoblikovane sodne prakse se spreminja uporaba pravil o zastaranju pravice do izterjave denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih davčni organ po zakonskem pooblastilu izterjuje na predlog drugih organov (predlagateljev izvršbe) in pri katerih zastaranje ni posebej urejeno v specialnih predpisih. Zato se je doslej v teh postopkih davčne izvršbe zastaranje presojalo ob upoštevanju pravil Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ)
https://www.fu.gov.si/podjetja/#newsList11605


UL RS 133/2021, 23. avgust 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021133
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2021