Tedenske novice 239

2. septembra, 2021
vedis-admin

Financiranje regresa za letni dopust (PKP9) / FURS, 31. avgust 2021
FURS sporoča, da bo obrazec Izjava za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust (PKP9) – NF-Regres za oddajo odprt v četrtek, 2. 9. 2021, predvidoma po 18. uri.
https://edavki.durs.si/edavkiportal/openportal/commonpages/opdynp/pageedavkirssview.aspx?rid=e_davki#

Odsotnost z dela in višina nadomestil / MDDSZ, 31. avgust 2021
MDDSZ je podalo obrazložitev v zvezi z nadomestili plač v skladu Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ).
https://www.gov.si/novice/2021-08-31-odsotnost-z-dela-in-visina-nadomestil/

Temeljna obrestna mera, september 2021 / SURS, 31. avgust 2021
Mesečna temeljna obrestna mera septembra 2021 ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,46 %.
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9801

Indeksi cen življenjskih potrebščin, avgust 2021 / SURS, 31. avgust 2021
Cene življenjskih potrebščin so se v avgustu 2021 na letni ravni v povprečju zvišale za 2,1 %, na mesečni ravni pa za 0,1 %. K letni inflaciji so največ prispevale podražitve naftnih derivatov (podražila so se tako tekoča goriva kakor tudi goriva in maziva za osebna vozila).
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9800

Novost pri preverjanju omejitev glede ustanavljanja družb in podjetnikov / TIRS, 31. avgust 2021
Tržni inšpektorat obvešča, da je 24. 8. 2021 začela veljati 6. točka prvega odstavka 10a. člena ZGD-1, ki določa, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Tržnega inšpektorata RS izrečena globa zaradi prekrška po 26. točki prvega odstavka 685. člena ZGD-1. Omejitev preneha po treh letih od dneva pravnomočnosti odločbe. Omejitev po uradni dolžnosti preverjajo registrski organi (sodišča in AJPES) ter notarji neposredno v evidenci Tržnega inšpektorata RS.
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/novice/2021-08-31-novost-pri-preverjanju-omejitev-glede-ustanavljanja-druzb-in-podjetnikov-10-a-clen-zgd-1/


UL RS 137/2021, 30. avgust 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021137
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
UL RS 135/2021, 27. avgust 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021135
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom
Poročilo o gibanju plač za junij 2021