Tedenske novice 222

6. maja, 2021
vedis-admin

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in ZK / FURS, 5. maj 2021
Dne 30. 4. 2021 so bili izmenjani ratifikacijski instrumenti in s tem izpolnjeni pogoji, da sporazum s 1. 5. 2021 formalno stopi v veljavo. Besedilo pravil o poreklu iz poglavja 2 Naslova I sporazuma v slovenskem jeziku je bilo pravno-lingvistično pregledano, kar pomeni, da slovenska različica besedila navedbe o poreklu iz Priloge 7 ne vsebuje več napak, zato se slovenska različica besedila navedbe o poreklu lahko uporabi za izvoz v Združeno kraljestvo.
Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in ZK je objavljen v Uradnem listu EU, L 149, 30. april 2021.
https://www.fu.gov.si/podjetja/#newsList11293

Carinski dolg in zavarovanje / FURS, 5. maj 2021
Zahtevek za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev je od 17. 5. 2021 mogoče vložiti le preko evropskega sistema carinskih odločb (CSD) – portala za gospodarske subjekte (TP) in ne več z vložitvijo obrazca pri Finančnem uradu Nova Gorica.
https://www.fu.gov.si/podjetja/#newsList11294

Novo podaljšanje oprostitev za DDV in carine / FURS, 3. maj 2021
Na podlagi Sklepa Komisije (EU) 2021/660 z dne 19. aprila 2021 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020, je bila sprejeta odločitev, da se podaljša začasna oprostitev carin in DDV pri uvozu medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav.
Začetno obdobje šestih mesecev, se sedaj tako podaljšuje do 31. 12. 2021.
https://www.fu.gov.si/podjetja/#newsList11287

Zakonodajne novosti na področju zaposlovanja tujcev v Sloveniji / ZRSZ, 2. maj 2021
V sredo, 26. maja, se začnejo uporabljati novosti, ki jih prinašata dopolnjena in spremenjena Zakon o tujcih ter Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.
Poglavitne rešitve v spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C) med drugim določajo pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair.
Ostale ključne novosti so: dodatni pogoj za zaposlitev brezposelnega tujca, soglasje za usposabljanje ali izpopolnjevanje ali soglasje za opravljanje pripravništva, olajšanje podaljšanja zaposlitve tujca pri istem delodajalcu, nov razlog za umik soglasja ter novi razlogi za izrek prepovedi zaposlovanja tujcev.
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/zakonodajne-novosti-na-podrocju-zaposlovanja-tujcev-v-sloveniji

Letna inflacija v aprilu / SURS, 30. april 2021
Letna rast cen je bila v aprilu 2021 2,1-odstotna (v aprilu 2020 je bila −1,2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila −0,3-odstotna (v aprilu 2020 je bila 1,4-odstotna).
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9526

Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (NFS) za Q2/2021 / FURS, 30. april 2021
Na eDavkih je od 30. 4. 2021 na voljo nova izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (obrazec NF-IzjavaNFS) za obdobje 1. 4. 2021 – 30. 6. 2021 (za drugi kvartal leta 2021). Obrazec bo mogoče oddati do vključno 30. 6. 2021.
https://edavki.durs.si/edavkiportal/openportal/commonpages/opdynp/pageedavkirssview.aspx?rid=e_davki#


UL RS 68/2021, 3. maj 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202168
– Ugotovitveni sklep o najnižji pokojnini, zagotovljeni pokojnini in najnižjem znesku invalidske pokojnine od 1. maja 2021

UL RS 67/2021, 30. april 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202167
– Poročilo o gibanju plač za februar 2021
– Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2021
– Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
– Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča