Tedenske novice 223

13. maja, 2021
vedis-admin

Ministrstvo za finance pripravilo še predloga novel Zakona o finančni upravi in Zakona o davčnem postopku / MF, 12. maj 2021
Ministrstvo za finance želi s predlogom novele Zakona o finančni upravi izboljšati pravno varnost strank, z možnostjo hitrejšega organiziranja dela notranjih enot finančne uprave pa povečati učinkovitost in kakovost delovanja finančne uprave.
S predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o davčnem postopku pa Ministrstvo za finance predlaga izboljšave veljavne ureditve davčnega postopka v smeri lažjega in hitrejšega uveljavljanja pravic in pravnih koristi zavezancev za davek.
https://www.gov.si/novice/2021-05-12-ministrstvo-za-finance-pripravilo-se-predloga-novel-zakona-o-financni-upravi-in-zakona-o-davcnem-postopku/

Pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave zaščitne in medicinske opreme od vključno 1. 5. 2021 niso več oproščene plačila DDV / FURS, 11. maj 2021
Pridobitve in dobave zaščitne in medicinske opreme, opravljene na ozemlju Slovenije, so bile po 66. členu ZIUOPDVE oproščene plačila DDV v obdobju od vključno 1. novembra 2020 do vključno 30. aprila 2021. Ker ta ukrep ni bil podaljšan, od vključno 1. 5. 2021 niso več oproščene plačila DDV.
https://www.fu.gov.si/podjetja/#newsList11312

Sprememba veljavnosti stališča glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih / FURS, 7. maj 2021
Finančna uprava RS je aprila 2020 na svojih spletnih straneh objavila od tedanje prakse drugačno stališče glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih. Zadeva se nanaša na fizične osebe z dejavnostjo-normirance, ki jim prispevke plačuje država (na primer samozaposleni v kulturi) ali na ostale podjetnike normirance, ki so jim bili na podlagi protikorona ukrepov za obdobje marec-maj 2020 oproščeni prispevki za socialno varnost.
Po tem stališču se prispevki ne izvzemajo iz davčnega obračuna, ampak se oprostitev realizira preko pripoznave prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah.
Omenjeno stališče po novem NE VELJA za odmerno leto 2020.
Stališče FURS sicer ostaja enako, ker pa je bilo oblikovano in javno objavljeno tekom leta 2020, bo za odmerno leto 2020 veljalo še staro stališče, ki je za zavezance ugodnejše. Zgoraj obrazloženo stališče je torej potrebno upoštevati pri oddaji davčnih obračunov za leto 2021.
https://www.gov.si/novice/2021-05-07-sprememba-veljavnosti-stalisca-glede-davcne-obravnave-oprostitev-prispevkov-za-socialno-varnost-pri-normirancih/