Tedenske novice 221

29. aprila, 2021
vedis-admin

Ugovor zoper informativni izračun dohodnine / FURS, 28. april 2021
Če ste informativni izračun prejeli v začetku aprila, se v petek, 30. 4. 2021, izteče rok za vložitev ugovora.
https://www.gov.si/novice/2021-04-28-rok-za-ugovor-zoper-informativni-izracun-dohodnine-se-iztece-30-4-2021/


UL RS 64/2021, 23. april 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202164
– Sklep o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma