Tedenske novice 220

22. aprila, 2021
vedis-admin

Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe / FURS, 19. april 2021
Z dnem 18. 4. 2021 je prenehal veljati začasni ukrep omejitve začetka postopkov davčne izvršbe po 118. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE).
https://www.gov.si/novice/2021-04-19-prenehanje-omejitve-zacetka-postopkov-davcne-izvrsbe/

Nadgradnja davčnega sistema / MF, 16. april 2021
Ministrstvo za finance je pripravilo predloge za nadgradnjo davčnega sistema. Predlaga spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o dohodnini in Zakona o trošarinah. Predvidene rešitve naj bi imele večji in dolgoročnejši pomen za konkurenčnost ter rast in razvoj slovenskega gospodarstva. Gospodarstvo naj bi spodbudile k dodatnemu investiranju, kar bi pozitivno vplivalo na prihodke.
https://www.gov.si/novice/2021-04-16-ministrstvo-za-finance-je-pripravilo-predloge-za-nadgradnjo-davcnega-sistema/

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, februar / SURS, 15. april 2021
Povprečna bruto plača za februar 2021 je znašala 1.946,07 EUR in je bila nominalno za 1,6 %, realno pa za 1,9 % nižja od bruto plače za januar 2021. Povprečna neto plača za februar 2021 je znašala 1.253,71 EUR in je bila nominalno za 1,2 %, realno pa za 1,5 % nižja od neto plače za januar 2021.
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9501


UL RS 61/2021, 16. april 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202161
– Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini