Tedenske novice 228

17. junija, 2021
vedis-admin

Poslovanje s Finančno upravo po epidemiji / FURS, 17. junij 2021
Z dnem prenehanja veljavnosti odloka o razglasitvi epidemije, je prenehal veljati tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah. Tako bodo finančni uradi sprejemali vse vloge brez predhodne najave ves poslovni čas ter so strankam na voljo za vse ostale obiske v času uradnih ur, ob upoštevanju priporočil epidemiološke stroke glede zaščitnih ukrepov za varovanje pred nalezljivo boleznijo COVID-19 in sprejetimi odloki Vlade Republike Slovenije.
https://www.gov.si/novice/2021-06-17-poslovanje-s-financno-upravo-po-epidemiji/

Unovčevanje turističnih bonov pri ponudnikih, registriranih v letu 2021 / FURS, 15. junij 2021
Po trenutno veljavni zakonodaji je kot pogoj za unovčevanje bonov predpisana letnica registriranosti v letu 2020. Poslovni subjekti, ki so se registrirali v letu 2021, tega pogoja ne izpolnjujejo. V primeru sezonskih sobodajalcev se vsakoletna ponovna registracija, pri kateri poslovni subjekt pridobi novo matično številko, po tolmačenju nosilca zakonodaje, ki ureja področje turističnih bonov (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)), šteje kot registracija novega subjekta. To pomeni, da sezonski sobodajalci, ki so se ponovno registrirali v letu 2021, niso upravičeni do unovčevanja bonov do uveljavitve določb zakona, ki bo predpisal interventne ukrepe za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19. Omenjeni zakon bo pogoj registriranosti v letu 2020 odpravil. Upoštevalo se bo stanje na dan unovčevanja bona. Z začetkom uporabe zakona bo možno unovčevanje bonov tudi pri ponudnikih, registriranih v letu 2021.
https://www.gov.si/novice/2021-06-15-unovcevanje-turisticnih-bonov-pri-ponudnikih-registriranih-v-letu-2021/

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, april / SURS, 15. junij 2021
(začasni podatki) Povprečna bruto plača za april 2021 je znašala 1.994,67 EUR in je bila nominalno za 0,7 %, realno pa za 1,7 % nižja od bruto plače za marec 2021. Povprečna neto plača za april 2021 je znašala 1.278,89 EUR in je bila nominalno za 0,9 %, realno pa za 1,9 % nižja od neto plače za marec 2021.
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9617

Vključitev v posebno ureditev VEM (OSS) / FURS, 10. junij 2021
Davčne zavezance, ki se želijo vključiti v posebne ureditve VEM (posebna unijska ureditev, posebna neunijska ureditev in uvozna ureditev) obveščamo, da bo od 10. 6. 2021 dalje na spletni strani eDavki mogoče oddati vloge za vključitev v posebne ureditve VEM. Obrazci za nove posebne ureditve VEM se nahajajo v sklopu obrazcev ˝Posebna ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, v skladu s 6. poglavjem ZDDV – Posebna ureditev Mini VEM˝.
https://edavki.durs.si/edavkiportal/openportal/commonpages/opdynp/pageedavkirssview.aspx?rid=e_davki#


UL RS 96/2021, 17. junij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202196
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 61. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
UL RS 95/2021, 15. junij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202195
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1H)
UL RS 94/2021, 11. junij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202194
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1C)
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2021
Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje