Tedenske novice 229

24. junija, 2021
vedis-admin

Prenehanje veljavnosti interventnih ukrepov na področju plačilnih ugodnosti / FURS, 22. junij 2021
Zavezanci za davek lahko le še do 30. junija 2021 vlagajo vloge za odlog plačila oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti v skladu z interventno zakonodajo. S potekom tega dne prenehata veljati določbi 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), s katerima so bile določene izjeme od splošnih pravil Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) o odlogu oziroma obročnem plačevanju davčnih obveznosti, ki omogočajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.
https://www.gov.si/novice/2021-06-22-prenehanje-veljavnosti-interventnih-ukrepov-na-podrocju-placilnih-ugodnosti/

Manjše spremembe obrazcev za oddajo prostih delovnih mest / ZRSZ, 22. junij 2021
Od 22. junija sta nekoliko spremenjena dva obrazca, s katerima oddajate prosta delovna mesta: PDM-1 (sporočilo o prostem delovnem mestu) in PDM-KTD (sporočilo o prostem delovnem mestu – kontrola trga dela).
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/manjse-spremembe-obrazcev-za-oddajo-prostih-delovnih-mest
Od 28. junija vstop v naše prostore tudi brez predhodnega naročanja / ZRSZ, 24. junij 2021
Zavod za zaposlovanje obvešča, da lahko od ponedeljka, 28. junija, njihove prostore obiščete tudi brez predhodnega naročanja ob doslednem upoštevanju vseh predpisanih higienskih ukrepov.
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-28-junija-vstop-v-nase-prostore-tudi-brez-predhodnega-narocanja


UL RS 100/2021, 24. junij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021100
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela