Tedenske novice 230

1. julija, 2021
vedis-admin

Vračilo sredstev po interventni zakonodaji / ZRSZ, 30. junij 2021
Zavod za zaposlovanje obvešča, da bo v prihodnjih dneh Finančna uprava pričela z izdajo odločb za vračilo sredstev na podlagi izjav za vračilo, ki so jih delodajalci predložili za interventne ukrepe na portalu eDavki.
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/vracilo-sredstev-po-interventni-zakonodaji

S 1. 7. 2021 veljajo nova pravila o DDV pri e-trgovanju / FURS, 28. junij 2021
Obračunavanje davka na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem e-trgovanju se v EU posodablja. Ena od novosti je tudi ukinitev oprostitve plačila DDV za uvoz blaga v EU v vrednosti, ki ne presega 22 EUR. Tako bo treba od 1. 7. 2021 za vse blago, uvoženo v EU, plačati DDV. Nova pravila o DDV pri e-trgovanju v EU so prilagojena za enotni digitalni trg: bolj pravična, enostavnejša in omogočajo manj goljufanja.
https://www.gov.si/novice/2021-06-28-s-1-7-2021-veljajo-nova-pravila-o-ddv-pri-e-trgovanju/


UL RS 102/2021, 29. junij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021102
– Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo
– Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost
– Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
– Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2021
– Poročilo o gibanju plač za april 2021