Tedenske novice 231

8. julija, 2021
vedis-admin

Delavska svetovalnica pozvala k nadzoru izplačevanja regresa/ STA, 6. julij 2021
V Delavski svetovalnici so zaskrbljeni nad podatkom Finančne uprave RS (Furs), koliko delodajalcev lani in letos ni oddalo obrazca za izplačilo regresa. Zato so Inšpektorat RS za delo pozvali k takojšnjemu nadzoru delodajalcev glede izplačevanja regresa, so sporočili iz Delavske svetovalnice.
https://www.sta.si/2920113/delavska-svetovalnica-pozvala-k-nadzoru-izplacevanja-regresa

Pojasnilo o spremembah uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja / FURS, 2. julij 2021
Finančna uprava je objavila pojasnilo o Uredbi o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
https://www.gov.si/novice/2021-07-02-pojasnilo-o-spremembah-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja/


UL RS 106/2021, 6. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021106
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
UL RS 105/2021, 2. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021105
Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti
Aneks št. 15 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višina povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2021 dalje znašajo
UL RS 104/2021, 1. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021104
Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja