Tedenske novice 232

15. julija, 2021
vedis-admin

Povračilo stroškov prevoza – pojasnilo spremenjene Uredbe / FURS, 15. julij 2021
Po novi ureditvi bodo povračila stroškov za prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčena (ne glede na to ali delojemalec prejme ta dohodek iz naslova kilometrine, zneska javnega prevoza, nakupa vozovnice,…) pod pogojem, da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. Če je znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 evrov, se znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, v skladu s prvim odstavkom Uredbe, izračuna v višini 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.
Navedene spremembe se začnejo uporabljati:
– za delojemalce, na katere se nanaša Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21), za povračila stroškov prevoza na delo in z dela pri obračunu za mesec julij 2021,
– za vse ostale delojemalce za povračila stroškov prevoza na delo in z dela pri obračunu za mesec september 2021, za povračila stroškov prevoza do vključno meseca avgusta 2021 pa se uporablja 3. člen Uredbe (Uradni list, RS 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18), torej brez spremembe, objavljene v Uradnem listu 104/21.
https://www.gov.si/novice/2021-07-15-povracilo-stroskov-prevoza-sprememba-uredbe/

Spremembe v postopku registracije s.p. od doma / SPOT, 15. julij 2021
Postopek registracije s.p. preko portala SPOT je poenostavljen in omogoča, da se zahtevana dokazila priložijo k elektronski vlogi. Če stranka dokazil ne more sama pripeti, mora postopek opraviti na točki SPOT.
https://spotjvslo.si/novica/poenostavljen-postopek-registracije-sp

Turistični boni / FURS, 14. julij 2021
Veljati je začel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki odpravlja pogoj registriranosti v letu 2020. Po novem je pogoj za unovčevanje turističnih bonov registracija na dan unovčitve bona.
https://www.gov.si/novice/2021-07-14-tudi-ponudniki-ki-so-registrirani-v-letu-2021-lahko-unovcujejo-turisticne-bone/

PKP9 / FURS, 14. julij 2021
Na spletni strani Finančnega urada je že na voljo dokument “Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP9 na davčnem področju”.
https://www.fu.gov.si/podjetja/#newsList

Ukrep Povračilo nadomestila plače v primeru karantene ali višje sile / ZRSZ, 14. julij 2021
V uradnem listu št 112/2021 z dne 13.7.2021 je objavljen Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki vključuje tudi ukrep Povračila nadomestila plač zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja del zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Delodajalci lahko v skladu z navedenim zakonom uveljavljajo ukrep od 1.7.2021 do 31.12.2021.
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/ukrep-povracilo-nadomestila-place-v-primeru-karantene-ali-visje-sile

Ukrep Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas po novem zakonu / ZRSZ, 14. julij 2021
V uradnem listu št 112/2021 z dne 13.7.2021 je objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 (ZIUPGT), ki vključuje tudi ukrep Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas. Delodajalci lahko uveljavljajo ukrep od 1.7.2021 do 30.9.2021.
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/ukrep-povracilo-nadomestila-place-za-skrajsani-polni-delovni-cas-po-novem-zakonu

Moten dostop do portala UJPeRačun / UJP, 14. julij 2021
UJP sporoča, da bo v petek, 16. 7. 2021, predvidoma med 7. in 8. uro, moten dostop do portala UJP eRačun.
https://eracuni.ujp.gov.si/


UL RS 112/2021, 13. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021112
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ)
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT)
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ, EPA 1963-VIII)
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT, EPA 1974-VIII)
UL RS 111/2021, 13. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021111
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
UL RS 108/2021, 9. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021108
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
Sklep o poročanju podatkov statistike plačil
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2021