Tedenske novice 233

22. julija, 2021
vedis-admin

Davčne počitnice za podjetnike in podjetja, računovodje in davčne svetovalce / FURS, 21. julij 2021
V obdobju od 26. julija do 13. avgusta Finančna uprava RS ne bo pozivala davčnih zavezancev, njihovih računovodij ali davčnih svetovalcev, da ji dostavijo kakšno dokumentacijo. Večina se bo lahko posvetila počitku. Ne glede na vse to, pa bodo na FURS-u pripravljeni za davčne zavezance oziroma vse tiste, ki bodo želeli opraviti kakšne aktivnosti na FURS-u. Tako bodo nemoteno potekale odmere davka na promet nepremičnin, odmere davka na motorna vozila, na dediščine in darila ter podobno. Izvajanje nalog po posameznih področjih bo potekalo v nekoliko omejenem obsegu. Delo na področju nadzora bo z zavezanci za davek potekalo le v postopkih, kjer so termini že bili predhodno dogovorjeni, oziroma je termin možno uskladiti po predhodno že vzpostavljeni telefonski ali elektronski komunikaciji. Če zavezanec za davek ne bo dosegljiv oziroma se na telefonski poziv ne bo odzval, bo prejel pisni poziv po 15. 8. 2021. Izjema so zahtevki za vračilo DDV, kjer zaradi kratkih rokov za vračilo in interesa zavezanca za davek proces poteka kot običajno in postopki, ki jih je potrebno obravnavati kot nujne.
https://www.gov.si/novice/2021-07-21-davcne-pocitnice-za-podjetnike-in-podjetja-racunovodje-in-davcne-svetovalce/

Novi boni za leto 2021 / FURS, 16. julij 2021
Ključni razliki med turističnim bonom (TB) in novim bonom (BON21):
Vrednost turističnega bona za odrasle je 200 eur, za mladoletne pa 50 eur. Vrednost BON21 za odrasle je 100 eur, za mladoletne pa 50 eur.
Turistični bon je mogoče porabiti za nočitev in za nočitev v zajtrkom. BON21 je mogoče porabiti za turistične, gostinske, športne in kulturne storitve. Podroben seznam dejavnosti je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Ponudniki BON21 lahko unovčevanje bona omejijo na določen minimalni znesek.
https://www.gov.si/novice/2021-07-16-novi-boni-za-leto-2021-podobni-so-lanskim-le-z-razsirjenim-naborom-ponudnikov/


UL RS 119/2021, 20. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021119
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A)
UL RS 118/2021, 19. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021118
Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
UL RS 116/2021, 16. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021116
Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
Razlaga Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije
UL RS 115/2021, 16. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021115
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2B)
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev
Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
UL RS 114/2021, 15. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021114
Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov