Tedenske novice 235

5. avgusta, 2021
vedis-admin

Indeksi cen življenjskih potrebščin / AJPES, 30. julij 2021
Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni v povprečju zvišale za 2,0 %, na mesečni ravni pa za 0,4 %. Letno inflacijo so najbolj zvišale podražitve naftnih derivatov, mesečno pa višje cene počitniških paketov.
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9721


UL RS 124/2021, 29. julij 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021124
Akt o vodenju registra transakcijskih računov